Ειρήνη ξανά στην Κολομβία μετά από 52 χρόνια εμφυλίου

Οι κοινωνίες πρέπει να μάθουν να επιλύουν τις εσωτερικές τους διαφωνίες με ειρηνικούς  τρόπους, όσο και αν αυτοί είναι ατελείς, και υπόκεινται σε άλλου είδους εκμετάλλευση απο τους ισχυρούς και διεφθαρμένους πολιτικούς… Σε μεγάλο  βαθμό ο κάθε λαός ειναι υπεύθυνος για ότι

Read more

Η Σουηδία ανακυκλώνει το 99% των αποβλήτων της

Παράδειγμα   σοβαρής στάσης της κοινωνίας, και συνεπακολουθης σοβαρής κυβερνητικής  πολιτικήςΗ Σουηδία ανακυκλώνει το 99% των αποβλήτων της, με μόνο το 1% να καταλήγει σε χώρους

Read more